ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

ROK AKADEMICKI 2011/2012

AKADEMIA WIEKU DOSTOJNEGO im. MARII KONOPNICKIEJ
zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2011/2012.

PROPOZYCJE:

 1. Gimnastyka - zdrowy kręgosłup poniedziałki, godz. 18.30 Szkoła Podstawowa w Rokietnicy odpłatność - 60 zł za 10 ćwiczeń.


 2. Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Rokietnicy środy, czwartki, godz. 11.25 - konsultacje indywidualne - 10 zajęć 30 zł.
  Zajęcia grupowe: wtorek, 15.30-17.00 -10 zajęć - 50 zł.


 3. Kurs języka angielskiego w Bibliotece Gminnej, termin do ustalenia. Odpłatność - 4 lekcje - 60 zł.


 4. Cykl wykładów, pogadanek w Sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Zajęcia w grupach rozpoczną się, gdy zgłosi się min. 10 osób, nie dotyczy indywidualnych ćwiczeń komputerowych.

Zapisy w Bibliotece Gminnej w godzinach otwarcia.

Dodatkowe informacje: tel. 606 365 798.

AKADEMIA WIEKU DOSTOJNEGO

Akademia Wieku Dostojnego

"Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus"

AKADEMIA WIEKU DOSTOJNEGO
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Pierwsza w Polsce placówka kształcenia ustawicznego typu Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres: Biblioteka Gminna w Rokietnicy ul. Pocztowa 8.
Patronat Honorowy - Bartosz Derech -  Wójt Gminy Rokietnica.
Patronat medialny  -  "Rokickie Wiadomości"
Komitet założycielski: Teresa Wieczorek - dyrektor Biblioteki Gminnej
Andrzej Deckert - "Rokickie Wiadomości"

W struktury Akademii powołuje się Dostojną Radę Mędrców jako organ opiniotwórczy i doradczo - reprezentacyjny w osobach profesorów związanych z Gminą Rokietnica.

Skład Rady:

 • prof. Halina Batura - Gabryel
 • prof. Włodzimierz Fiszer
 • prof. Daniel Makowiecki
 • prof. Przemysław Pałka
 • prof. Krystyna Pecold
 • prof. Jerzy Świdziński

Celem Akademii Wieku Dostojnego /AWD/ jest:

1. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dziedzin życia

2. rozwijanie zainteresowań i potrzeb tych dla ducha i ciała

3. zagospodarowanie wolnego czasu nieaktywnym zawodowo

4. troska o zdrowie fizyczne i psychiczne. "Mens sana in corpore Sano" - W zdrowym ciele zdrowy duch.

Program:

1. zajęcia teoretyczne: wykłady, pogadanki, seminaria połączone z dyskusją,forma obligatoryjna dla wszystkich. Tematyka z zakresu różnych dziedzin nauki kultury, sztuki, sportu, rekreacji, turystyki; wykłady 2 razy w miesiącu; 8-10 wykładów na semestr, ćwiczenia 10 zajęć na semestr.

2. zajęcia praktyczne w grupach do wyboru:

 • sekcja komputerowa dla początkujących i zaawansowanych
 • ćwiczenia fittnes w wodzie
 • ćwiczenia kręgosłupa wg Pilatesa
 • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe /joga/.
 • wycieczki autokarowe o charakterze kulturoznawczym
 • inne formy zajęć zaproponowane przez słuchaczy

Regulamin zajęć.

 1. Akademia powstaje z myślą o osobach starszych, nieaktywnych zawodowo. Jednakże w zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek.


 2. Przy zapisach nie trzeba przedstawiać żadnych świadectw, dyplomów. Dopuszczalny jest udział osób nie zamieszkujących na terenie gminy.


 3. Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy Gminy Rokietnica.


 4. Wykłady i ćwiczenia będą odbywać się w wymiarze rocznym podzielonym na semestry:
  • jesienno-zimowy
  • i wiosenno-letni.

 5. Po ukończeniu zajęć słuchacze otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia w danym roku akademickim za wyjątkiem zajęć w semestrze wiosenno-letnim 2009 r., kiedy to po zaliczeniu tego skróconego roku akademickiego będą wydawane certyfikaty.


 6. Warunkiem uczestnictwa w Akademii Wieku Dostojnego jest dokonanie stosownej opłaty członkowskiej w wysokości 40 zł. za rok. Opłata upoważnia do udziału w wykładach.Za udział w każdej z grup ćwiczeń praktycznych należy zapłacić 50 zł na semestr.


 7. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2009 odbędzie się 6 marca o godz. 18.00 w Klubie Sołeckim Mrowino - Cerekwica.

Inauguracja

Termin : piątek- 06.03. 2009. godz. 18.00;
Miejsce : Klub Sołecki Mrowino - Cerekwica.

Uroczystość poprowadzi dr Grzegorz Biegański

Gości powitają: Teresa Wieczorek i Andrzej Deckert - założyciele AWD

 1. przedstawienie programu i regulaminu AWD


 2. przemówienie Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha


 3. uroczyste otwarcie Akademii Wieku Dostojnego przez Panią prof. med. Krystynę Pecold


 4. wręczenie indeksów seniorom


 5. Gaude Mater Polonia - w wykonaniu chóru Uniwersytetu Medycznego pod batutą prof. Przemysława Pałki


 6. wręczenie honorowego wyróżnienia AWD "kalos kaghatos" (sprawny i mądry) profesorowi Włodzimierzowi Fiszerowi. Wręczają Członkowie Kapituły: Wójt Gminy Rokietnica, Redaktor Naczelny "Rokickich Wiadomości" i założyciele Akademii. Laudację wygłosi dr Grzegorz Biegański.


 7. wykład inauguracyjny wygłosi prof. med. Andrzej Obrębowski.


 8. Gaudeamus Igitur - w wykonaniu wspólnym: chóru i słuchaczy.


 9. koncert chóru Uniwersytetu Medycznego


 10. część towarzyska, pytania, zapisy


KALOS KAGATHOS

W starożytnej Grecji dzięki takim znakomitościom z zakresu nauk filozoficznych jak: Sokrates i jego uczniowie Platon i Arystoteles, panowało przekonanie o równomiernym rozwoju fizycznym i umysłowym /kalos - piękny, sprawny, kaghatos - mądry/. Kładziono zatem równomierny nacisk na rozwój intelektualny i sprawność fizyczną. Człowiek żyjący współcześnie nie musi używać siły fizycznej, by zdobyć pożywienie, by utrzymać rodzinę.

Jednakże sprawność mięśniowa potrzebna jest mu do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rehabilitacja ruchowa  jest powszechnie stosowana w terapii większości chorób i schorzeń, nie tylko kręgosłupa. Obecnie, wg definicji WHO człowiek zdrowy to jednostka nie tylko wolna od chorób i schorzeń, to osobnik sprawny i wydolny fizycznie. Dlatego też coraz więcej osób bez względu na wiek stosuje dodatkowo różnorakie formy aktywności fizycznej niezależnie od wykonywanej pracy zawodowej, najczęściej umysłowej według starogreckiej kalokagatii. Taki równomierny rozwój fizyczny i gimnastyka umysłu gwarantuje lepsze samopoczucie, zdrowie, lepszą jakość życia i znaczne jego wydłużenie.

Akademia Wieku Dostojnego w ramach swojej działalności promować będzie tych co potrafili w swoim życiu połączyć obie wartości: sprawność i mądrość - honorowym odznaczeniem "kalos kaghatos". Odznaczenie nadaje Kapituła złożona z:

 • Wójta Gminy Rokietnica,
 • Redaktora Naczelnego "Rokickich Wiadomości"
 • i założycieli AWD.

Kryterium to znaczące osiągnięcia sportowe i dorobek naukowy.

Takie kryterium spełnia pan Włodzimierz Fiszer - wielokrotny Mistrz Polski w żeglarstwie i profesor doktor habilitowany - były Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wyróżnienie w formie grawertonu będzie wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Akademii Wieku Dostojnego.

GAUDEAMUS RADUJMY SIĘ WIĘC
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
post iucundam iuwentutem, post
post molestam senectutem
nos habebit humus, nos habebit humus.

Vivat Academia, vivant professores,
Vivat Academia, vivant professores
Vivat membrum quodlibet, vivant membra
quaelibet semper sint in flore, semper sint in flore.
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi 
    po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiądzie nas ziemia, posiądzie nas ziemia.

Niechaj żyje Akademia,
niech żyją profesorowie
niech żyje każdy członek, niech żyją
wszyscy (członkowie) z osobna,
niechaj kwitną zawsze, niech kwitną zawsze.

Gaudeamus (radujmy się więc) śpiewano powszechnie już w XIII. wieku jako hymn akademicki. Johanes Brahms (1833-1897) w podzięce za otrzymany w 1879 roku na Uniwersytecie Wrocławskim tytuł doktora honoris causa skomponował Uroczystą Uwerturę Akademicką opartą na motywach starych pieśni akademickich zakończoną Gaudeamus.