ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

KSIĄŻKA NA TELEFON

Każdy, kto przez wzgląd na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie może przyjść do biblioteki może zamówić książkę telefonicznie.

Wystarczy tylko zadzwonić do nas pod numer 61 8 145 212.

Na telefony czekamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00. Zamówienia co tydzień: w każdy wtorek, pomiędzy 11.00, a 15.00. Służymy ponadto radą w doborze lektury. Usługa obejmuje czytanie w domu osobom słabo widzącym, dzieciom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi znaleźć można w jej regulaminie.

§1 Prawo korzystania
 1. Z usługi "Książka na telefon" mogą korzystać mieszkańcy Gminy Rokietnica, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.


 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.


 3. Książki można zamawiać w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy telefonicznie (61) 814-52-12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.


 4. Zamówione książki będą dostarczane do domów Czytelników przez pracownika Biblioteki raz w tygodniu we wtorek w godz. Od 11.00 do 15.00.


 5. Przy zapisie czytelnik powinien: okazać dowód osobisty i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.


 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.


 7. Z usługi "Książka na telefon" nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.


§ 2 Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 vol. książek (beletrystyka, literatura popularno-naukowa) oraz czasopisma.


 2. Usługa obejmuje pomoc Czytelnikowi w doborze odpowiedniej literatury.


 3. Usługa obejmuje pomoc na miejscu (w domu) w obsłudze odtwarzaczy w celu odsłuchu "książek mówionych".


 4. Usługa obejmuje czytanie w domu osobom słabo widzącym, dzieciom niepełnosprawnym.


 5. Usługa nie obejmuje wypożyczeń książek z księgozbioru podręcznego, podręczników akademickich, lektur szkolnych.


 6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.


 7. Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.


 8. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.


§3 Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.


 2. Za szkody wyników z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.


 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej i stopnia jej uszkodzenia.


 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.


 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.


§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi "Książka na telefon".


 2. Decyzje w tej sprawie podejmują pracownicy Biblioteki odpowiadający za prowadzenie usługi.


 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki Gminnej w Rokietnicy.


 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2012 roku