ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Przy Gminnej Bibliotece w Rokietnicy uruchomiono w 2001 r. Punkt Informacji Europejskiej.

Punkt mieści się w czytelni i działa w oparciu o zasoby informacyjne zarówno gromadzone samodzielnie, jak też dostępne w internetowych bazach danych.

Do tradycyjnych materiałów informacyjnych należą:
- książki,
- broszury,

Drugą grupę materiałów stanowią automatyczne bazy danych. Są to przede wszystkim strony internetowe opracowane przez poszczególne instytucje, urzędy i organizacje, których celem jest m.in. działalność informacyjna o Unii Europejskiej.

W celu ułatwienia dostępu do szerszej informacji o Unii Europejskiej proponujemy następujące adresy stron intemetowych:

Punkt jest czynny w godzinach otwarcia biblioteki.