ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

REGULAMIN CZYTELNI

Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

1. Osoba korzystająca z czytelni zobowiązana jest zarejestrować się u dyżurującego bibliotekarza oraz określić swoje zapotrzebowanie.

2. Zobowiązuje się do pozostawienia w szatni: wierzchnich okryć, teczek, itp.

3. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i ostrożne obchodzenie się z powierzonymi zbiorami.

4. Książki pochodzące z wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się tylko w czytelni.

5. Jednocześnie można korzystać z pięciu dzieł.

6. Wszelkich informacji związanych w pracą czytelni, jej zbiorami itp. udziela dyżurujący bibliotekarz.

7. Osobom, które nie wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań - w myśl regulaminu ogólnego, Biblioteka może odmówić prawa korzystania z czytelni.