ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

REGULAMIN "IKONKI"

1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z opiekunem czytelni.

2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.

4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Nie wolno uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych (typu CHAT) oraz programów służących zabawie. Nie wolno wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

6. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.

7. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste (wcześniej sformatowane) dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z opiekunem czytelni. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte.

8.Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

9. Nie wolno kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

10.Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać opiekunowi czytelni.

11.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

12.Opiekun czytelni udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji,służy także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

13.W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

14.Opiekunowie czytelni mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

15.Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

16.Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.