ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

ZBIORY

Biblioteka Gminna w Rokietnicy oferuje swoim czytelnikom bogatą oraz ciekawą ofertę zbiorów: literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, popularno-naukową z różnych dziedzin, zbiory regionalne.

Zasoby Biblioteki:

1. Księgozbiór ogółem - na dzień 31 12.2011 r. - 27 363 wol.
2. Biblioteka udostępnia czasopisma i prasę codzienną.

Prenumerowane tytuły: Bibliotekarz, Poradnik bibliotekarza, Charaktery, Claudia, Olivia, Dobre wnętrze, Gala, Viva, Mój piękny ogród, Moje mieszkanie, Focus, M jak mieszkanie, Newsweek, Dobrze mieszkaj, Czas na wnętrze, Przyjaciółka, Wprost, Weranda,Aura - Ochrona środowiska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza.

3. Zbiory specjalne - 3 602 sztuk, w tym: kasety audio językowe i muzyczne oraz książka mówiona. Biblioteka ułatwia poszukiwania w oparciu o komputerową bazę danych.

BAZY KOMPUTEROWE: Baza danych o zbiorach tworzona jest w systemie SOWA i zawiera 98 % całego księgozbioru biblioteki.
Biblioteka prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne.